Liikmed

Ühingu liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised ja juriidilised isikud.

Ühingu tegevliikmeks astumiseks tuleb täita juuresolev liikmeks astumise avaldus ning tasuda sisseastumismaks 30 € ja liikmemaks 10 € Vana-Tori Hobuse Ühingu arvelduskontole EE501010220105859010 .
Maksekorralduse selgituse lahtrisse kirjutage tegevliikmeks astuja nimi.

Ühingu toetajaliikmeks astumiseks tuleb täita juuresolev liikmeks astumise avaldus.

VTHÜ Liikmeks astumise avaldus

Printige avaldus välja, täitke ära ja saatke aadressile:

Vana-Tori Hobuse Ühing

Ringi 34

80012 Pärnu

Eesti