Teenuste hinnakiri

MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing ei ole käibemaksukohustuslane.

Maksud
Sisseastumismaks 30 €
Liikmemaks 10 €

Teenuste hinnakiri kehtib alates 8.06.2020

 

Teenus VTHÜ liikmele Mitteliikmele
Hobuse pass 10 € 60 €
Duplikaat pass 60 € 60 €
Tõutunnistuse vahetus passiks 10 € 40 €
Omaniku vahetuse registreerimine 5 € 20 €
VT-tõuraamatu ossa kandmine  – 20 €
Väljakutse tasu  – 40 €
Jõudluskatsetest osavõtt  – * 40 €
Hobuse nime muutmine 10 € 20 €
Hobuse pass mitte vana-tori tõuraamatu varsale, kelle

identifitseerimisjoonis ja kiibi andmed on saadetud VTHÜsse

6 kuu jooksul sünnist

40 € 80€
Dokumentide saatmine 5€ 5€
Välisriigist väljastatud passi registreerimine, kui hobune ei sobi

Vana-tori tõuraamatusse

55€ 65€
Välisriigist väljastatud passi registreerimine, kui hobune sobib

Vana-tori tõuraamatusse

30€ 50€
Asendusdokument 70€ 80€
Muud kanded passi nt. ruunamine  –  –

* väljaspool VT-tõuraamatu osa 20 €