Vana-Tori Hobuse Ühing valis 2012 aasta varsa

Juba teist aastat järjest valisid Vana-Tori Hobuse Ühingu liikmed aasta varssa. “Aasta varss 2012” tiitli pälvis mära Leto -uw-. Tema ema Heliade -uw- ja isa Lancelot -uw- on puhasaretatud, mis tähendab, et neil ei ole peale 1945. aastat lisatud võõrast verd. Hobusekasvataja Ute Wohlrab kiidab oma varssa: “Leto on täpselt nii nagu vana-tori varsake olema peab; elurõõmus ja ilusa liikumisega. Kõige tähtsam on aga iseloom. Leto on rahumeelne, sõbralik ja lihtsalt armas!”

Varsa omanik saab varsale ühe koti jõusööta, päitsed ja spetsiaalselt disainitud tahvli, mille saab boksi uksele kruvida. Aga mitte auhind ei ole kõige tähtsam. Juhatuse esinaine Ute Wohlrab seletab: “Vana-tori hobusena saab registreerida ainult väikest osa praeguse tori tõuraamatu populatsioonist. Meie eesmärk on innustada märaomanikke oma hobuseid paaritama ja näidata, et me hindame häid järglasi.”

 

Kokkuvõte Vana-Tori Hobuse Ühingu juhatuse koosoleku otsustest 9.08.2012

Osalesid Ute Wohlrab, Jaanus Hallik, Marge Muna ja Marja Hietakorpi.

Hobuste tõuraamatusse kandmine

2008. aastal ja hiljem sündinud hobuste tõuraamatusse kandmise taotlemiseks on edaspidi nõutud, et mõlemale vanemale oleks tehtud geneetiline ekspertiis. 2004.-2007. aastal sündinud hobuste puhul peab ekspertiis olema tehtud vähemalt isale. Kui hobuse vanemad on surnud, otsustab põlvnemise usaldusväärsuse üle VTHÜ juhatus koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga.
Digitaalne tõuraamat saab valmis septembriks, seejärel saab hakata sinna hobuseid sisse kandma ja passe väljastama. Esialgu kantakse tõuraamatusse vaid toetusi mittesaavad hobused.
Toetusaluseid vana-tori hobuseid ei kanta vana-tori tõuraamatusse enne ohustatud tõu staatuse saamist vältimaks ohtu, et hobuseomanikel tuleb toetus tagasi maksta. VTHÜ on taodelnud vana-tori tõule ohustatud tõu staatust ja ootab kinnitust 2013. aasta kevadel.
Passi väljastamisel enne 2008. aastat sündinud hobustele ei arvestata neid „õigeaegselt identifitseerimata“ hobusteks ning passi hind on tavapärane (10 €).

Hobuste hindamine
Juhatus kinnitas ajutise hindamiskomisjoni koosseisu.
Septembris 2012 korraldab ühing Vihula mõisas hobuste hindamise koolituse. Koolitus põhineb CD-ROMil, ettekanded peavad Toomas Traagel ja Ute Wohlrab. Ühingu tegevliikmetele on koolitus tasuta, toetajaliikmetele 5 € ning mitteliikmetele 25 €.
Pärast koolitust valitakse ühingu hindamiskomisjon.

Liikmemaks
Liikmemaksu tasumise tähtaeg on edaspidi vastava aasta 15. jaanuar.

Vana-Tori Hobuse Ühing sai õiguse pidada tõuraamatut

Vana-Tori Hobuse Ühing tänab kõiki oma toetajaid! Tänu Teile säilib üks osa Eesti kultuuripärandist ka järgmistele põlvkondadele.

Link Maalehe artiklile

Link ajalehe Valgamaalane artiklile

Link Pärnu Postimehe artiklile

Repliik:

Marge Väikenurm, Valgamaalane 07.06.2012
Vana-Tori Hobuse Ühing sai endale õiguse tõuraamatut pidada tori tõugu hobuste vana-tori suuna tõuraamatut ja läbi viia jõudluskontrolli.

Alles aprilli lõpus olid sellele väga tugevalt vastu paljud hobusekasvatajad üle Eesti, kes saatsid 196 allkirjaga pöördumise mitmele ametiasutustele. Põllumajandusministeeriumile, Veterinaar- ja toiduametile ning Riigikogu maaelukomisjonile teele läinud pöördumises oli kirjas, et niigi väikesearvulise populatsiooniga tõust ei saa välja rebitud osa ehk vana-tori hobust tunnustada uue tõuna, sest see osa ongi üks osa tori tõust.

Soov takistada tõu väljasuremist
Vana-Tori Hobuse Ühingu juhatuse liige Ute Wohlrab, kes elab Kuigatsis, tunneb kauaoodatud õiguse üle tõuraamatut pidada vaid siirast rõõmu. “Olin väga õnnelik, kui uudist kuulsin. Täiesti võõrad inimesed helistasid ja õnnitlesid,” sõnas ta. “Mõtlesin, et Eestis ongi võimalik midagi muuta, kui väga tahta.”

Wohlrab lisas, et ühingu soov on vältida vana-tori hobuse väljasuremist. “Tahame, et inimesed paaritaksid oma märasid vanatüübiliste hobuste täkkudega, et hobune ellu jääks,” ütles ta. “Selle tõuraamatupidamise õiguse saamine on väga väike samm, palju suurem samm on seda ellu viia, elus hoida.”

Palupera valla hobusekasvataja Kaja Väärsi rääkis, et on Veterinaar- ja toiduameti tehtud otsuse üle kurb, sest ei arvanud, et otsus langetatakse ühingu kasuks. Ta lisas, et Eesti Hobusekasvatajate Selts taotleb tunnustuse otsuse ja astub järgmised sammud, milleks on ilmselt kohtutee jalge alla võtmine.

Wohlrab lausus, et isegi toetab seltsi protesti. “Leian, et see on väga õige, kui inimesed kasutavad demokraatlikke vahendeid,” põhjendas ta. “Eestis ongi inimesed liiga kannatlikud. Oleks vaja rohkem protestida.”

Loodi ajutine komisjon
26. aprillil moodustas veterinaar- ja toiduameti peadirektor ajutise komisjoni, et saada teada, kas kavandatava tori hobuse uue aretussuuna algpopulatsiooni kuuluvad hobused on fenotüübiliste omaduste poolest ühtlikud ja vastavad Vana-Tori Hobuse Ühingu esitatud aretusprogrammis toodud kirjeldusele. Samuti tuli komisjonil välja selgitada, kas ühingu liikmetel on piisavalt suur kari, et läbi viia aretusprogramm ning kas uue ühingu tunnustamine ohustab tori hobusetõu säilimist või Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aretus- ja säilitusprogrammi.

Komisjon leidis, et hobused on ühtlikud ja vastavad kirjeldusele; tegevliikmetel on piisav kari aretusprogrammi läbiviimiseks ja tunnustust taotlev aretusühing ei ohusta tori hobusetõu säilimist ega hobusekasvatajate seltsi aretus- ja säilitusprogrammi.

Veterinaar- ja toiduamet kontrollis aretusühingu ning jõudluskontrolli läbiviija ta tema kavandatud aretustegevuse vastavust õigusaktides paika pandud nõuetele. Tuvastati, et Vana-Tori Hobuse Ühingu kavandatud aretustegevus on nõuetekohane.