Täname TIHS 2021 külastajaid!

Kallid toetajad!

Täname kõiki, kes meid külastasid ja andsid panuse Eesti kultuuripärandi toetusesse. Suur kummardus ka meie vabatahtlikele! Oli tore üle pika aja näha rõõmsaid külastajaid ja usinaid vabatahtlike Vana-Tori hobuseid toetamas. Ja muidugi oli hea meel anda üle peaauhinnad meie armsatele loosi võitjatele!

Tallinn International Horse Show 2021

Armsad toetajad, meil on taaskord hea meel anda teada, et oleme osalemas Tallinn International Horse Show’l!

Ootame teid meie stendi külastama, et anda oma toetus loosi ostmise või annetuse näol, või lihtsalt tule juttu vestma. Oleme nagu ikka peaukse juures.

Üritus toimub Saku Suurhallis 1.-3. oktoobrini ning programmiga saab tutvuda SIIN.

Kohtume peagi Saku Suurhallis!

tihs_2021_est_koduleht_1920x650-1920x650

Üldkoosoleku lühikokkuvõte 27.06.2021

Täname kõiki liikmeid, kes osalesid VTHÜ üldkoosolekul Tartus 27.04.2021.

Kõigile huvilistele lisame tutvumiseks üldkoosoleku kokkuvõtte:

Üldkoosoleku lühikokkuvõte 27.06.2021

Maaelukomisjoni pressiteade

Maaelukomisjon arutas 17. mail koos huvigruppidega tori tõugu hobuse olukorda.
Maaelukomisjoni istungil jäi kõlama, et praegu on tori tõugu hobustele esitatud üks aretusprogramm. Seejuures tõstatus küsimus, kas tori tõu puhul on tegu kolme alampopulatsiooniga või mitte. Vana-tori tõug küsimusi ei tekitanud, kuid universaalsuuna ja aretussuuna puhul leiti, et need moodustavad kaks eraldi alampopulatsiooni, millel peaks olema ka eraldiseisvad aretusprogrammid.
Vaata Maaelukomisjoni avaldatud pressiteadet lähemalt siit:

 

Teavitus tori aretusprogrammi muudatusest

Vana-tori hobuse tõuraamat ei ole sellest plaanitud muudatusest puudutatud ning et vältida konkreetse ohustatud tõu toetusest ilma jäämist, võime hobuseid avalduse alusel vana-tori hobuseks registreerida juhul kui põlvnemine vastab meie nõuetele.

“Hea hobusekasvataja!

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA), teavitab Teid võimalikust tori aretusprogrammi muudatusest, mille heakskiidul ei vastaks tori tõug tervikuna ohustatud tõu nõuetele. Selle tulemusel võib kaduda õigus saada ohustatud tõugu looma pidamise toetust tori universaalsuuna (TA) alampopulatsiooni hobuste eest.

Põllumajandusloomade aretuse seaduse järgi saab ohustatud tõugude nimekirja kanda kohaliku tõu või tõu alampopulatsiooni, kui selle aretusloomade arv on väike ja kasutatakse ainult puhasaretust. Juhul, kui tõu siseselt on mitu erineva aretuseesmärgiga aretussuunda, loetakse need alampopulatsiooniks ja iga alampopulatsiooni kohta peab olema kinnitatud selle aretuseesmärgile vastav aretusprogramm.

Ohustatud tõugu loomade nimekirja on praegu kantud tori universaalsuuna (TA) alampopulatsioon.

Eesti Hobusekasvatajate Selts (EHS) on esitanud PTA-le tori tõugu hobuste aretusprogrammi muutmise taotluse, kinnitades korduvalt, et tori tõugu hobuse aretajate otsuse kohaselt on tori tõul üks aretuse eesmärk ja tõuraamat ning tori tõus ja tori tõugu hobuste tõuraamatus ei ole alampopulatsioone.

PTA tunnetab oma vastutust põllumajandusloomade geneetiliste ressursside säilitamisel ja juhib tähelepanu, et tori tõug tervikuna ei vasta ohustatud tõu nõuetele, sest tori aretussuuna (TB) puhul on lubatud komponenttõugude kasutamine.

Juhul kui amet kiidab aretusprogrammi heaks ja tori tõug ei vasta enam ohustatud tõu nõuetele, võib kaduda õigus saada ohustatud tõugu looma pidamise toetust tori universaalsuuna (TA) alampopulatsiooni hobuste eest.

Lugupidamisega

Anneli Härmson

Osakonnajuhataja Põllumajandusloomade aretuse osakond

Põllumajandus- ja Toiduamet

anneli.harmson@pta.agri.ee  “