Luuna

Nimi: Luuna
Sünniaeg: 21.01.2007
Sugu: mära
Isa: Lennar 12679 T
Ema: Hiina 23813 T
Võõrveresus: 18,75%
Omanik: Omaniku esindaja: Sigrid Sims-Riismaa, Mihkli talu, Läänemaa
Viide tõuraamatule

luuna

Muu info:

Tori tõugu üleriigilised jõudluskatsed 19.09.2009 Heimtali
Hinded:8 7 7 7 7 – 7
Mõõdud 159 – 190 – 20,5
I auhind