Teenuste hinnakiri

MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing ei ole käibemaksukohustuslane.

Maksud
Sisseastumismaks 30 €
Liikmemaks 10 €

Teenuste hinnakiri kehtib alates 4.06.2012

Teenus VTHÜ liikmele Mitteliikmele
Hobuse pass 10 € 60 €
Õigeaegselt identifitseerimata hobusele passi väljastamine 40 € 80 €
Duplikaat pass 40 € 60 €
Tõutunnistuse vahetus passiks 10 € 40 €
Omaniku vahetuse registreerimine 5 € 20 €
VT-tõuraamatu ossa kandmine  – 20 €
Väljakutse tasu  – 20 €
Jõudluskatsetest osavõtt  – * 20 €
Hobuse nime muutmine 10 € 20 €
Importhobuse registreerimine 10 € 20 €
Muud kanded passi nt. ruunamine  –  –

* väljaspool VT-tõuraamatu osa 20 €