Aretusprogramm

Aretusprogramm 2016.

Tori tõugu Vana-Tori suuna hobuste aretusprogramm kinnitati MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu üldkoosolekul 8. aprillil 2012, Tartus. Programmi muudatused võeti vastu VTHÜ üldkoosoleku otsusega 19. juunil 2016.

Aretustegevuse aastaaruanne 2018

Jõudluskontrolli kord.