Aretusprogramm

VTHÜ Aretusprogramm, VTA otsus nr. 12, 13.03.2019

Tori tõugu Vana-Tori suuna hobuste aretusprogramm kinnitati MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu üldkoosolekul 08.aprillil 2012, Tartus. Tunnustatud VTA otsustega nr. 208/04.06.2012, nr. 149/21.07.2016 ja nr. 12/13.03.2019.

Aretustegevuse aastaaruanne 2019

VTHÜ Jõudluskontrolli kord, VTA otsus nr. 12, 13.03.2019